Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av tredimensionella multilagerstrukturer för nästa generations högpresterande textila produkter

Diarienummer
Koordinator Svenska Quintex AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har dels varit att genomföra marknads och kundsegmentering samt etablera kundkontakter inom valt område. Genom marknadsanalytisk kompetens har målet uppfyllts och gett svar på viktiga marknadsfrågor som nu ligger till grund för kommande marknadsstrategi. Dels att påbörja den industriella verifieringen med identifierad och vald samarbetspartner. Denna del av projektet är nu igång.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades ge svar på vilken den initialt mest attraktiva marknaden med avseende på lönsamhet är för att på så sätt skapa konkurrenskraftiga produkter och marknadsföring. Projektet avsåg även att säkerställa företagets förmåga att attrahera kunder och identifiera möjligheter att utvecklas över tid. Resultatet av projektet är positivt med stor ökad kunskap om marknads och produkt segment vilket kommer att vara till stor nytta för företagets fortsatta utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet avsåg att täcka flera större delar av både marknadsaktiviter och tekniska aktiviteter. Några av målen har fått skjutas på framtiden pga. alltför stor tidsoptimism och projektet har fokuserat på områden som har en direkt avgörande betydelse inför marknads introduktion och industriell tillverkning av innovationens första produktgeneration. Genom dessa val har ett mer fokuserat arbete kunnat genomföras inom de bägge områdena, marknad och industriell verifiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01961

Statistik för sidan