Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av on-line kryllmätning för förbättrad styrning av malning vid papperstillverkning.

Diarienummer
Koordinator Eurocon Analyzer AB
Bidrag från Vinnova 1 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att överföra utvecklad Innventia teknik online för mätning av kryll för kommersiellt bruk samt utvärdera metoden online på olika massatyper hos olika bruk.. Integreringen av kryllmetoden/tekniken (CrillEye) till PulpEye on-line genomfördes under 6 månader vilket är snabbare än förväntan. CrillEye modulen har installerats online hos svenska pappesbruk.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att CrillEye modulen återinstallerats hos ett pappersbruk samt attetttill pappersbrukhar beslutat installera en CrillEye för ytterligare utvärdering och kontrollera vilket mervärde modulen ger under en längre period. CrillEye modulen har rönt stort internationellt intresse samt ytterligare ökat intresset och mervärdet för PulpEye analysator. Flera bruk ute i Europa har visat intresse för testinstallationer av CrillEye-modulen. Se resultat i bifogade rapporter från respektive bruk.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt projekttidplanen och indelats i två huvudavdelningar: -Integreringen av den nya mätmodulen/metoden CrillEye har utförts av Eurocon Analyzer, Innventia och ett antal underleverantörer. -Metoden har utvärderats on-line i två olika bruk. Resultaten visar på god korrelation mellan kryll och uppmätta styrkeegenskaper på handark. Resultaten från dessa begränsade försök stödjer hypotesen men fortsatta försök behöver göras för att påvisa mervärdet av kryllmätning för våra kunder För att verifiera detta kommer fortsatt utvärdering att behövas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02235

Statistik för sidan