Utveckling av nya, avancerade och tillförlitliga metoder för att bedöma ett konstverks äkthet.

Diarienummer 2018-01180
Koordinator Hidden in Art AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra antikviteter, design- och konstföremål genom att undersöka äktheten på ett föremål. Vårt mål med projektet är att utveckla och verifiera nya metoder för dessa undersökningar.

Förväntade effekter och resultat

För närvarande förekommer det stora problem när det gäller att verifiera huruvida en antikvitet eller konstföremål har det ursprung som hävdas. Vår målsättning ar att ta fram nya metoder som kan användas för att säkerställa ursprung och historia för relaterade föremål. Inom antikvitets och konstvärlden råder det idag stor osäkerhet huruvida ett föremål har det ursprung som hävdas eller inte. Vi avser att tillhandahålla information som är till hjälp för analysen av ett föremåls ursprung.

Planerat upplägg och genomförande

Företaget befinner sig i en uppstartfas och vi testar för närvarande olika metoder för att verifiera den idé som företaget bygger på. I ett första steg kommer vi att utvärdera ett flertal nya metoder med syfte att fastställa ursprung. Om ökat stöd ges kommer dessa studier att utökas till analys av flera typer föremål. Samtidigt pågår arbete med att undersöka möjligheter till att patentera idén bakom dessa analyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.