Utveckling av nya, avancerade och tillförlitliga metoder för att bedöma ett konstverks äkthet.

Diarienummer 2018-01180
Koordinator Hidden in Art AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Målet är att kvalitetssäkra konstföremål.

Resultat och förväntade effekter

De metoder som använts har visat lovande resultat.

Upplägg och genomförande

Föremål från nu levande kreatörer analyseras och kvalitetssäkras med lovande resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.