Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av nya, avancerade och tillförlitliga metoder för att bedöma ett konstverks äkthet.

Diarienummer
Koordinator Hidden in Art AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att kvalitetssäkra konstföremål.

Långsiktiga effekter som förväntas

De metoder som använts har visat lovande resultat.

Upplägg och genomförande

Föremål från nu levande kreatörer analyseras och kvalitetssäkras med lovande resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01180

Statistik för sidan