Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av ny effektiv metod för midranging-reglering

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institution för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Målen för projektet var: 1. Implementering av den nya metoden för midranging-reglering i ABB´s reglersystem. 2. Kontakt med processindustrier för att identifiera testavsnitt att utvärdera den nya metoden på. 3. Fälttester i processindustrin. 4. Utvärdering av testresultaten och för att avgöra om idéerna håller. 5. Förutsatt att utvärderingen ger ett positivt resultat görs en slutlig implementering i ABB´s reglersystem. 6. Planering för resultatspridning och kommande FUI-ansökningar. Alla punkter utom den tredje är genomförda och den tredje kommer att genomföras inom kort.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tagit fram en ny effektiv metod för midrangingreglering som saknar de brister som nuvarande metoder har. Den nya metoden är implementerad i ABB´s styrsystem och testad i simuleringsmiljö med bra resultat. Den nya metoden ger möjlighet till förbättrad produktkvalitet och minskad energiförbrukning i de processindustrier där den används.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan Lunds universitet och ABB har fungerat mycket bra. Det korta geografiska avståndet har möjliggjort täta möten och nära samarbeten. Förhoppningsvis kommer detta samarbete att fortsätta i kommande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02763

Statistik för sidan