Utveckling av maskininlärningsalgoritm för prediktering av biljettförsäljning inom teater

Diarienummer 2017-04180
Koordinator REFERANZA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utnyttja de omfattande tekniska framsteg som skett inom maskininlärning och databehandling för att hjälpa teatrar och andra liknande aktörer att förutspå hur biljettförsäljningen kommer fortlöpa under en säsong. Bättre kortsiktiga och långsiktiga prognoser kan bidra till förbättrad budgetering och effektivare marknadsföring. Målet är att undersöka möjligheten att utveckla algoritmer som med hög nogranhhet kan prediktera hur biljettförsäljningen kommer arta sig under säsongen, såväl under specifika perioder som under säsongen totalt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas kunna identifiera de mest lovande klasserna av maskininlärningsmodeller och vidareutveckla dem för att skapa förbättrade prognoser. Effekten förväntas bli att man med avsevärt högre nogrannhet kan prognosticera kommande biljettförsäljning. Resultat förväntas bli en första version av ett system som vidareutvecklas till ett sofistikerat prognos- och marknadsföringsverktyg.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer börja med att genomlysa nuvarande prognosmetoder inom teatervärlden och jämföra med andra industrier. Sedan kommer ett antal maskinärningsmodellklasser utvärderas i vilken omfattning man kan förvänta sig att de kan bidra till bättre prediktioner. Därefter kommer datainfrastrukturen anpassas så att kontinuerlig datainsamling kan ske på ett effektivt sätt. Slutligen kommer modeller tränas och utvärderas på verkligt data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.