Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av libiguin som läkemedel mot erektil dysfunktion och prematur ejakulation

Diarienummer
Koordinator Dicot AB - Dicot AB c/o Uppsala Universitet Holding
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet i sin helhet är att utveckla en industriell process för tillverkning av libiguin API för att möjliggöra prekliniska tox-tester och kliniska tester för att slutligen kunna registrera libiguin som läkemedel samt tillförsäkra att libiguin-API kan tillverkas i tillräckliga kvantiteter för världsmarknaden. Målet är att säkra materialflödet för framställning av libiguinprekursor och utveckla storskalig produktionsmetod för libiguin-API. De för Fas 1 satta målen har redan essentiellt uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fas 1 av projektet omfattade främst prospektering av råmaterial samt utveckling av extraktions- och reningsmetod för prekursor för syntes av libiguiner. Prospekteringen har lyckats väl; källor med god tillgång på råmaterial har identifierats och en ansenlig mängd råmaterial har redan införskaffats. En extraktions- och reningsmetod har utvecklats och 60 gram prekursor har redan erhållits.

Upplägg och genomförande

Prospektering har genomförts i samarbete med konsulter. Extraktions- och reningsmetoder har utvecklats i samarbete med CRO. Projektet har lyckats fullt ut och snabbare än planerat; ett ett ton råmaterial har insamlats och levererats till Sverige. Sammantaget har Vinnovas projektmedel avsevärt minskat risken i projektet genom att vi kunnat tillförsäkra oss tillräcklig mängd råvara för projektets fortsättning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00375

Statistik för sidan