Utveckling av libiguin som läkemedel mot erektil dysfunktion och prematur ejakulation

Diarienummer 2017-00375
Koordinator Dicot AB - Dicot AB c/o Uppsala Universitet Holding
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet i sin helhet är att utveckla en industriell process för tillverkning av libiguin API för att möjliggöra prekliniska tox-tester och kliniska tester för att slutligen kunna registrera libiguin som läkemedel samt tillförsäkra att libiguin-API kan tillverkas i tillräckliga kvantiteter för världsmarknaden. Målet är att säkra materialflödet för framställning av libiguinprekursor och utveckla storskalig produktionsmetod för libiguin-API. De för Fas 1 satta målen har redan essentiellt uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Fas 1 av projektet omfattade främst prospektering av råmaterial samt utveckling av extraktions- och reningsmetod för prekursor för syntes av libiguiner. Prospekteringen har lyckats väl; källor med god tillgång på råmaterial har identifierats och en ansenlig mängd råmaterial har redan införskaffats. En extraktions- och reningsmetod har utvecklats och 60 gram prekursor har redan erhållits.

Upplägg och genomförande

Prospektering har genomförts i samarbete med konsulter. Extraktions- och reningsmetoder har utvecklats i samarbete med CRO. Projektet har lyckats fullt ut och snabbare än planerat; ett ett ton råmaterial har insamlats och levererats till Sverige. Sammantaget har Vinnovas projektmedel avsevärt minskat risken i projektet genom att vi kunnat tillförsäkra oss tillräcklig mängd råvara för projektets fortsättning.

Externa länkar

Dicot AB:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.