Utveckling av kunskapsintensiva tjänster

Diarienummer 2007-02876
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 4 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat