Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 4 155 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Seismiska händelser i gruvor kan förorsaka stora händelser och exponera människor för risk för skador, möjligtvis livshotande. Kriterier, praktiska tillämpningar och regler för att stänga specifika områden vid ökad seismisk risk är verktyg för att minska risken och öka personsäkerheten. Syftet var att definiera dessa fall baserad erfarenheter från hela världen, utveckla metoder och härleda empiriska samband och parametrar som skulle kunna användas etablering av tillämpbara regler för specifika fall baserat på seismicitet, bergspänningar och ändringar i våghastigheter.

Resultat och förväntade effekter

1) Ny metod för uppskattning av spatial fördelning av efterskalv efter seismiska händelser. 2) Ny metod för att förutsäga utveckling av efterskalvsserier över tiden. 3) Empiriska samband mellan seismicitet efter stora seismiska händelser och sprängningar (tid och omfattning). 4) Empiriska samband mellan små-skaliga variationer i bergspänningar och seismiska händelser. 5) Ny metod för att följa förändringar i våghastigheter relativt stora seismiska händelser med nya empiriska samband. 6) Ny programvara för automatisk beräkning av seismiska källparametrar med osäkerheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet gällde fall kopplade till ökade seismisk risk: före /efter seismiska händelser, efter produktionssprängningar. Tekniskt arbete utfördes med programvaror 1) Ansats för att definiera omfattningen av efterskalvsserier i tid och rum tillämpat på reellt data. 2) Analyser av bergspänningsdata och relationen till seismiska händelser och produktion. 3) Ansats för att tillämpa ”time-lapse” tomografi för att följa förändringar i seismiska våghastigheter före/efter seismiska händelser. Empiriska studier: Mönster i seismicitet efter seismiska händelser och sprängningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2020

Diarienummer 2016-02629

Statistik för sidan