Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 4 155 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - SIP Swedish Mining Innovation

Syfte och mål

Målen är att genom att direkt och indirekt utveckla modeller, metoder och verktyg enligt följande: - Förbättrad modell av seismisk fara baserat på tolkning av seismiska data i kombination med data från spänningsindikatorer - Förbättrad modell för seismiska risker baserad på metoder för bedömning av potentialen för skador - Förbättrade metoder för lång-, medellång och kortsiktiga seismiska riskbedömning - Nya kriterier för ökad seismisk risk och för stängning / återöppnande av specifika områden i gruvan baserade på kombinationen risken för seismisk aktivitet och skada.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten syftar till att identifiera, bedöma och hantera seismisk risk och minska seismiska risker till en acceptabel nivå: - En sammanfattning av kunskapsläget inom området seismiska risker och seismisk riskhantering i gruvor - Nya metoder för att kombinera gruvrelaterade data, spänningsförändringar, och seismiska data och nya typer av relationer - Nya gruvberoende metoder för uppskattning av risken för skador och bergutfall på grund av seismiska händelser i gruvorna - Nya praktiska verktyg för gruvpersonal för at stänga och återöppna områden i en gruva.

Planerat upplägg och genomförande

1. Litteraturstudie 2. Dataanalys - seismisk- och spänningsförändringsdataanalys och analys av skador orsakade av seismicitet 3. Analys och korrelationer (sammanfattning av resultaten) - korrelation mellan brytning, lokala spänningsförändringar, seismisk risk och skadepotential, utveckling av nya förbättrade strategier för bedömning av tidsberoende seismisks risker och skadepotential 4. Formulering av kriterierna för stängning / återöppnande av brytningsområden på grund av risken för skador 5. Utveckling av nya plugins för mXrap programvara

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02629

Statistik för sidan