Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en selektiv hydrometallurgisk process för återvinning av Zn från ståltillverkningsdamm

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 292 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta uppväxlingsprojekt var att lägga fram projektförslag för att vidareutveckla idén om att använda ståldamm som en sekundär metallkälla. Målet var att bygga upp relevanta konsortier med akademiska och industriella partners med nödvändig kompetens och expertis inom området. Båda målen uppfylldes. Två projektförslag lämnades in, en till en europeisk finansiär och den andra till en nationell. För båda var erfarna konsortier byggda och bestod av akademiska och industriella partners. Den begärda totala budgeten var över 40 miljoner kronor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Informationen om idén och tekniken för partnerna har sammanställts för att få nya industripartner intresserade av idén och samarbete. Nätverksbyggande har kunnat utföras inom projektramen som resulterat i relevanta projektkonsortier och projektförslag. Arbetet med ansökningar med hög forskningskvalitet och innovationshöjd har producerats och kommer att användas som grund för ett framtida samarbete om liknande aktiviteter inom konsortiet. Konsortiets erfarenhet kommer att leda till förbättring av tekniken och sålunda kommer chanserna för industrialisering att öka.

Upplägg och genomförande

Den första uppgiften av tre, var att samla erforderlig och relevant information till intressenterna. Aktiviteten stödde således den andra uppgiften, som grundades på aktiv kommunikation med parterna och potentiella partner. Dokumentation från Uppgift 1 användes vid organisationen av möten och för kommunikationen med LCA-experten, samt för kommunikation med forskningsfinansiären. Uppgift 3 omfattade arbetet med forskningsansökan, inlämningar och tillhandahållande av alla nödvändiga handlingar relaterade till utlysningarna, samt slutlig kommunikation med partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04938

Statistik för sidan