Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en klimatsmart kombination av restaurang- och växthusbyggnad.

Diarienummer
Koordinator Stenmark Pizza Burgare AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Stödet från Vinnova har gjort det möjligt att skapa förutsättningar för byggnation av vad vi ämnar ska bli världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Utredningen av tekniska och designmassiga forutsattningar har genomförts. Daribland ingar: A) Bygglovshandlingar, som stams av mot genomforande, kretslopp och energi utifran en hallbarhetsutredning. B) Byggnadsbeskrivning och detaljsnitt. C) Projektering såsom bygghandlingar, måttsatta planer, detaljritningar, materialval, konstruktion av kretslopp, energilösningar mm.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi nu är redo att gå vidare i processen att bygga det vi ämnar ska bli världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Byggnaden ska byggas som en kombinerad restaurang och växthus. Restvärme från restaurangen kommer att värma växthuset, vilket bidrar till ökad produktivitet till låg kostnad både för företagets ekonomi och för miljön. Gråvatten från restaurangen kommer att återvinnas tillsammans med dagvatten för att minska användningen av våra gemensamma vattentäkter. Målsättningen är att skapa en hållbar snabbmatskedja.

Upplägg och genomförande

Stenmark Pizza Burgare AB har projektlett och verkat för att alla i arbetet ska utmana gängse byggnormer. Tailor Made Arkitekter AB har ritat och tagit fram handlingar för byggnation. Emulsionen Ekonomisk förening har beräknat inbyggd energi. Det har gjort det möjligt att värdera materialval mot varandra utifrån en hållbarhetssynvinkel. Eco Relief har främst tagit fram handlingar för utformning av kretslopp för gråvatten samt bidragit med kunskap kring odling. Darking har bidragit med konstruktionslösningar samt agerat bollplank kring materialval.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00933

Statistik för sidan