Utveckling av en klimatsmart kombination av restaurang- och växthusbyggnad.

Diarienummer 2018-00933
Koordinator Stenmark Pizza Burgare AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Stenmark Pizza Burgare vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Genom pionjärskap inom hållbar byggnation vill vi inspirera till bättre hållbarhet inom restaurangnäringen specifikt, men även vad gäller byggnation för både andra typer av kommersiella fastigheter samt bostadshus. Målsättningen är att bygga världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad.

Förväntade effekter och resultat

Genom att utveckla en metod för att konstruera en restaurangbyggnad som är beläget i ett växthus med ett eget ekosystem finns många klimatvinster att uppnå: Mer klimatsmarta byggnadsmaterial än annars. Mindre mängd energi till uppvärmning. Storleken på produktionsbyggnaden kan minskas. Spillvärmen från restaurangnäringen använda till att värma växthuset. Återvunnet gråvatten används för bevattning. Inom ansökan för Innovativa Startups Steg 1 kommer vi utveckla själva förutsättningarna för byggnationen genom att utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att samarbeta med konsultgruppen Greenhouse Living, som är specialiserade inom byggnation av kombinerade byggnader och växthus, kommer vi under tiden för projektet ta fram de handlingar som krävs för att kunna påbörja byggnation av vad som ska bli världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad.

Externa länkar

På vår facebooksida kan du följa vårt arbete mot att bygga världens mest klimatsmarta fristående restaurang.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.