Utveckling av dieselkoncept för att nå EUROVI med biodieselinblandning och förbättrad bränsleförbrukning

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 97661 VAK HA2N
Bidrag från Vinnova 15 735 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01768

Statistik för sidan