Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av barriärer för pappersflaskor - en förstudie

Diarienummer
Koordinator BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) - BillerudKorsnäs AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med denna förstudie var att identifiera ett konsortium samt att vidareutveckla de idéer som finns till ett färdigt projektförslag för ett delprojekt med syfte att utveckla pappersbaserade flaskor för kolsyrad dryck. Båda dessa mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har identifierat ett konsortium bestående av BillerudKorsnäs, EcoXpac, Innventia och Karlstad Universitet. Den förväntade effekten är att det inlämnade projektförslaget får finansiering. Ett lyckat genomförande av det aktuella projektförslaget förväntas förbättra chanserna för att lyckas med innovationsprojektet att utveckla en pappersbaserad flaska och ta den till marknaden. Detta kommer att bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige och kommer skapa nya värdekedjor för biobaserade material.

Upplägg och genomförande

Under förstudien arrangerandes 3 arbetsmöten (+ett avstämningsmöte) där deltagarna arbetade fram ett slutliga projektförslag. Möte 1 (2017-02-09): Parterna och de initiala projekttankarna introduceras Möte 2 (2017-03-06): 1a utkastet på projektförslag diskuterades Möte 3 (2017-03-16): 2a utkastet på projektförslag klubbades Avstämningsmöte (2017-04-25): Slutgiltig avstämning Synkronisering med övriga delprojekt samt koordineringsprojektet Biokompositer har hanterats som en del av förstudien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05037

Statistik för sidan