Utveckla den psykologiska och neurologiska intelligensen för appens backend

Diarienummer 2017-04913
Koordinator Mindmore AB - Mindmore AB C/O Things
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utforska hur vi kan dra nytta av fördelen att vi testar på en surfplatta istället för dagens alternativ: för hand. Målet med projektet var att skapa psykologiskt- och neurologisk-utrednings intelligens som ska inkorporeras i appens backend.

Resultat och förväntade effekter

1. Utveckla metodmaterial riktat till kliniker 2. Material riktat till patienter 3. En strukturell bas för att studera Minnemeras validitet

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i två delar - den första utforskande delen som fokuserade på vårt redan-existerande testbatteri, datan den samlar in, hur man kan arbeta vidare med denna data liksom kognitiv svikt som det aktuella testbatteriet fokuserar på. Det visade sig under denna del att validerings studierna skulle ha en annan design än planerat. Den andra halvan av projektet fokuserade på dokumentation av resultaten i första delen och skapade material riktat till kliniker och patienter.

Externa länkar

www.minnemera.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.