Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utvärdering av falldämpande golv som förebyggande åtgärd på äldreboende

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Stureby vård och omsorgsboende
Bidrag från Vinnova 421 600 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Syfte och mål

Målsättningen att utveckla förutsättningarna för golvprototypens möjligheter att användas inom äldreomsorgen har projektet genererat ett resultat som pekar på optimerat användningsområde är inom nybyggnation av äldreboenden. Genom att anlägga golvprototypen har man i pågående verksamhet fått återkoppling som gett innovatör och samarbetspartners förutsättningar att utföra relevanta tester. Syftet med projektet har fokuserat på falldämpande effekter och monteringskonsekvenser.

Resultat och förväntade effekter

Nyttjandet av golvyta i pågående verksamhet inom äldreomsorgen har gett värdefull och relevant återkoppling. Återkopplingen möjliggör förutsättningar att vidareutveckla i enlighet med uppkomna resultat. En utveckling i projektet genererade nya samarbetspartner gällande övergolv. Vi är övertygade om att det nya golvet kommer leda till kraftigt reducerade kostnader inom hälso- och sjukvården samt minska människors lidande.

Upplägg och genomförande

Konstruktion: Prototypens falldämpande egenskaper har jämförts med andra golvlösningar som finns på marknaden. Ökat dragmotstånd genererade tester för hjulbredd och hjuldiameter på befintliga hjälpmedel. Montering: Olika lims egenskaper har testats för att se effekt på intrycksmärken och dragmotstånd. Samarbete med golvföretag byttes till annat där nytt övergolv monterades med uppvik mot vägg. Arbetsmiljö: Personal har gett kvalitativ återkoppling för sedvanliga moment i deras arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02596

Statistik för sidan