Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UTSATT - Rirtual Reality som empatimaskin i jämställdhetsutbildningar

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP ServiceLabs
Bidrag från Vinnova 1 777 328 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Presentera och sprida nya utbildningstekniker med utgångspunkt i VR som moderniserar befintliga pedagogiskt material med fokus på organisatoriskt jämställdhetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat tre interaktiva VR-prototyper utifrån forskningsbaserade jämställdhetsutbildningar för chefer och ledningsgrupper. Varje prototyp bygger på en viss VR-teknisk applikation samt ett visst scenario som adresserar kön, makt och psykosocial arbetsmiljö. Initiativet Empatimaskinforum har lanserat som ett led i projektet för att lyfta fram AR/VR som verktyg för att jobba med empati inom sociala serviceyrken.

Upplägg och genomförande

Projektet tog sin utgångspunk i befintlig forskning och befintliga utbildningsverktyg för att sedan överföra kunskap och metoder till VR. Varje prototyp bygger på en viss VR-teknisk applikation samt ett visst scenario som adresserar kön, makt och psykosocial arbetsmiljö. Prototyperna har testats tillsammans med yrkesprofessionella managementkonsulter och ambitionen är att ta test och utveckling vidare i ett fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04425

Statistik för sidan