Utredning av “noobed material” för användning inom flygindustrin

Diarienummer 2018-04795
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ämnar att utreda hur Furehos nya "noobed material" skulle kunna användas i en kopplingsstruktur/beslag inom flygindustrin, vilka mekaniska egenskaper som uppnås samt ta fram en kostnadsbild för en sådan produkt i "noobed material".

Förväntade effekter och resultat

Projektet stärker Furehos kunskap om tillämpningar och förutsättningar inom flygindustrin samt skapar relation med en potentiell kund. Ökar kundens förståelse för Furehos "noobmed material". För RISE SICOMP är detta en del i att utveckla kompetens inom området 3-D fiberförstärkta kompositmaterial, något som kommer att gynna flera svenska företag verksamma inom detta område. Att kunna nyttja lättare material i de typer av applikationer ger projektet även ett bidrag till ökad hållbarhet, då detta för med sig att transporter blir lättare och därmed minskar energiåtgången.

Planerat upplägg och genomförande

RISE SICOMP genomför en optimering av beslagsstrukturen begränsad till någon av Furehos vanligaste materialarkitektur med utgångspunkt från angivet tillämpningsfallet, erhållet från kund. Resultatet använder sedan Fureho för att designa en ”noobed material” arkitektur för produkten och göra en kostnadsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.