Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning av “noobed material” för användning inom flygindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att utreda användningen av noobat material inom flygindustrin ur både ett materialegenskapsperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. Noobat material är en 3D-textil som kan göras utav te.x. kolfiber. Eftersom det finns raka fibrer i alla tre huvudriktningar är en fiberkomposit som är armerad med noobat material både stark och styv inte bara i planet utan även ut ur planet. Det går att fräsa avancerade geometrier ur block utav fiberkompositen.

Resultat och förväntade effekter

Ett beslag som i dag är i aluminium valdes ut som studieobjekt. Topologioptimering användes för att hitta en möjlig form på ett nytt beslag tillverkat av noobat material. Det resulterade beslaget är ca 25% lättare än dagens beslag och går att serietillverka för 8000-10000 kr styck. Den stora vinsten med materialbytet är att undvika metallbeslag i kompositstrukturer för att då slippa problemen associerade med olika termisk utvidgning mellan komposit och metallkomponenter. Effekten av projektet är att flygindustrin nu vet mer om, och är mer intresserade av detta nya materialsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av RISE SICOMP som utförde topologioptimeringsanalyserna som resulterande i ett konceptförslag av ett beslag utav noobat material. Fureho utförde en tillverkningsbarhets- och kostnadsanalys av det föreslagna beslaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04795

Statistik för sidan