Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning av en testbädd inom mobilitetsinnovation i Varberg kommun

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Varberg Pop! föreslår att istället för att försöka utreda så många dimensioner som möjligt så hittar vi vägar att testa så många lösningar som möjligt. De två huvudsakliga målen för testbädden är dels att ge kommunen ett konkret, tillförlitligt underlag för trygga beslut och dels att skapa rätt förutsättningar för Varbergs framtid i linje med de globala målen i Agenda 2030.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kommuner och regioner står framför ett smörgåsbord av lösningar och tekniska innovationer. Utvecklingen mot t.ex. samägda, självkörande och elektrifierade transporter vänder upp och ner på en tidigare stabil utveckling av mobilitets- och logistiklösningar. Med en begränsad budget behöver man välja vilka lösningar man ska satsa på. Men hur ska man gå till väga? Modellen Varberg Pop! utformas med utgångspunkt i mobilitet och transport, men kommer att kunna utvidgas till idé- och innovationsstöd för att testa lösningar inom de flesta av kommunens verksamheter.

Upplägg och genomförande

Den preliminära processen är lika enkel som att poppa popcorn: 1. Värmen vrids upp genom att t.ex. det ökade trycket på mobilitet och transporter i Varberg beskrivs. 2. En ifylld beskrivning hamnar på Varbergs offentliga behovstavla. På behovstavlan kan vem som helst läsa, hålla med om, kommentera och vrida upp värmen ytterligare. 3. Kärnan eller lösningen på behovet beskrivs. Passar lösningen många så går den vidare till kommunens referensgrupp som godkänner den för test. 4. POP! Nu sätts idén på prov i verkligheten. En minimal version av lösningen testas och reaktioner samlas in.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03679

Statistik för sidan