Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

De vägledande principerna för innovation inom OSMet projektet är att hjälpa två stora industrisektorer; metallindustrin och massa- och pappersbruken, att minska CO2-utsläpp och restprodukter till deponi, och samtidigt upprätthålla deras ekonomiska tillväxt. Projektet är innovationsinriktat och tar itu med verkliga industriella utmaningar. Den långsiktiga målsättningen för detta projekt är att demonstrera användningen av biobriketter inom metallindustrin inom 5 år.

Långsiktiga effekter som förväntas

Användning av OS i metallindustrin kan vara en fördelaktig möjlighet både för metallindustrin och massa- och pappersindustrin genom att kombinera minskade CO2-utsläpp med minimering av rester till deponi. Den uppskattade minskningen av CO2-utsläpp och organiskt avfall till deponi är 270 kton och 350 kton per år, respektive.

Upplägg och genomförande

Laborationer kommer att utföras för att 1) karakterisera och uppgradera organiskt slam från massa- och pappersindustrin; 2) designa och optimera recept för brikettillverkning; 3) undersöka den mekaniska styrkan hos biobriketter för metallurgisk tillämpning. Dessutom kommer en affärsmodell utvecklas för att undersöka behoven av konceptet på marknaden och de ekonomiska villkoren för de specifika lösningarna. Med de finansiella stöden under Steg 1, kan vi även utöka projektgruppen och samla fler svenska deltagare till projektkonsortiet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00515

Statistik för sidan