Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri -OSMet S2

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, LULEÅ
Bidrag från Vinnova 9 993 380 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

OSMET syftar till att använda industriell symbios för att uppgradera och maximera värdekedjan för industriella restmaterial i metallurgiska tillämpningar och därutöver, för att bidra i arbete mot klimatförändringar, minimera avfall till deponi och spara naturresurser. Projektet genomfördes med teknologiska tester av konceptet via pilotförsök och kortare industriförsök, samt med stöd av LCA och genom design av affärsmodeller. Samarbetsprojektet har potentialen till en årlig kostnadsbesparing på 2230 MSEK och ett minskat CO2-utsläpp på 175-270 kton.

Långsiktiga effekter som förväntas

De huvudsakliga resultaten från OSMET S2 listas nedan. - Pilotförsök, med uppgraderade sekundära kalkbriketter som råmaterial för ståltillverkning, har framgångsrikt genomförts på Swerim. - Kortare industriförsök utfördes på SSAB Oxelösund och Volvo GTO för test av utvecklad produkt. - Utförd LCA visade positiva miljöeffekter genom användandet av restmaterialen. - Möjliga affärsmodeller för både bioslam och sekundära kalkmaterial har utvecklats. - Resultatspridning via olika kanaler. - Ett bra könsperspektiv i arbetet. - Internationellt samarbete har utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter delades in i sex arbetspaket (WP), varje WP tilldelades en ansvarig organisation och förhållandena mellan WP definierades enligt följande: - WP1: Behandling och uppgradering av slam från massa- och pappersbruk (SP Processum); - WP2: Laboratorieundersökning av innovativa agglomerat (KTH) - WP3: Pilottest av uppgraderat kalkinnehållande slam för stålframställning (Swerim) - WP4: Industriella tester i masugn och kupolugn (SSAB och Volvo) - WP5: Konsekvensanalys (IVF) - WP6: Projektledning och resultatspridning (Swerim)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juni 2020

Diarienummer 2017-01327

Statistik för sidan