Utkast till forskningsplan för MILMED AB

Diarienummer
Koordinator MILMED AB
Bidrag från Vinnova 99 619 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04722

Statistik för sidan