Utkast till forskningsplan för MILMED AB

Diarienummer 2009-04722
Koordinator MILMED AB
Bidrag från Vinnova 99 619 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2010
Status Avslutat