Utkast till forskningsplan för MILMED AB

Reference number 2009-04722
Coordinator MILMED AB
Funding from Vinnova SEK 99 619
Project duration January 2010 - February 2010
Status Completed