Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94250, PVD3:2
Bidrag från Vinnova 4 738 800 kronor
Projektets löptid april 2014 - juli 2020
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04646sv.pdf (pdf, 3844 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att studeras ett 48 V mildhybridsystem, såväl på systemnivå som på komponetnivå. Fokus under projektet har varit mätning och modellering av battericeller, samt konstruktion och driftsättning av en ny typ av elmaskinSe mer detaljer i bifogad rapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga definierade arbetspaket är genomförda. För mer detaljer se bifogat rapport. Projektet har genererat nio fackgranskade publikationer, varav tre är tidskrifter. Åtta stycken studentarbeten på Master-nivå eller motsvarande har handletts inom projektet, samt ytterligare flera student-projektarbeten. Slutligen har en doktorand blivit finansierat, vilket utöver nämnda resultat, genererat en doktorsavhandling.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt arbetspaket som beskrivs i bifogad rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Diarienummer 2013-04646

Statistik för sidan