Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94250, PVD3:2
Bidrag från Vinnova 4 738 800 kronor
Projektets löptid april 2014 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Att kvantifiera potentiell CO2 besparing medelst ett lågkostnads mildhybridsystem baserat på 48V som systemspänning. - Reducera bränsleförbrukning med 8-10g CO2/km i genomsnitt per bil - Möta kommande lagkrav på flottförbrukning som kommer träda i kraft från 2020 och 2025 - Studera hur vi kan utnyttja 48V systemspänning för att sänka bränsleförbrukning, förbättra aktiv säkerhet och förbättra kundtillfredställelse. - Skapa kärn-kompetens för tillämpad forskning inom 48V elkraft arkitektur mellan akademien och industri

Förväntade effekter och resultat

Projekt resultaten förväntas få mycket stor praktiskt användning. Förvisso är detta ett akademiskt projekt men via samarbetspartnern Volvo Personvagnar, erbjuds möjligheten att föra vidare den ökade kunskapen till nya avancerade tekniska utvecklingsprojekt. Resultatet av en lyckad utkomst av projektet är en ökad penetration på marknaden av lågkostnads mild-hybrid applikationer som är ett led i att reducera flottförbrukningen och möta kommande lagkrav. Resultaten kommer kontinuerligt att presenteras på symposier och seminarier, samt i konferens & tidskriftsartiklar.

Planerat upplägg och genomförande

Volvo Personvagnar är huvudsökande i projektet samt kommer agera projektledare. Projektet drivs som ett doktorandprojekt med hemvist på Chalmers med förstärkt handledning. En styrgrupp för projektet kommer att etableras. Medverkande är seniora forskare från Chalmers samt doktorand från Chalmers, samt linjechef och tekniska specialister från Volvo Personvagnar. Projektets omfattning sträcker sig över 5 år med start 2014-04-01 och med en total projekt budget på 9,4776MSEK varav 4,7388MSEK är offentliga medel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Diarienummer 2013-04646

Statistik för sidan