Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 7 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-00933eng.pdf(pdf, 6304 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utgått från utmaningar när det gäller gjutning och realisering av nya gjutjärn med hög hållfasthet och god skärbarhet, vägval avseende bearbetningsstragier samt materialbeteende i skärprocesser när det gäller arbetsmaterialens skärbarhet. Kisellegerat kompaktgrafitjärn har demonstreras som nytt alternativ för framtida motorkomponenter. Ny simuleringsmetodik för att hantera bearbetningsstrategier har introducerats. Generisk kunskap har stärkts när det gäller arbetsmaterialens bearbetbarhet och särskilt när det gäller sammansatta material.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kisellegerat kompaktgrafitjärn har högre hållfasthet än dagens gjutjärn och samtidigt bättre skärbarhet än tidigare kompaktgrafitjärn. Metodiken att hantera bearbetningsstrategier har visats genom fallstudier. Metodiken med kontrollerade skärförsök och FE-modellering är generell och kan tillämpas för nya material i framtiden. Den ökade kunskap hos underleverantörer i att bedöma materialvariationer bidrar till deras förmåga att driva hållbar produktion och teknikseminarier har inletts. Två doktorsexamina och en licentiatexamen har genererats.

Upplägg och genomförande

Specifika utmaningar har drivit arbetet där högskola/institut samverkat med företagen och drivit gemensam FoU. Koppling mellan teori, experiment i laboratorium och pilotstudier hos/med företagen (gjutförsök, bearbetningsstrategier, komponentlika provkroppar) skapar tillämpningar samtidigt som god vetenskaplig publicering och internationalisering har generats och förenats med två doktorsexamina och en licentiatexamen. Projektet har genomförts under perioden 20120601 till 20151130. Total omslutning har varit 15,47 Mkr, varav 7,7 Mkr har varit VINNOVA-stöd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-00933

Statistik för sidan