Utformning av marknadserbjudande och IP Strategi för SunRoof

Diarienummer
Koordinator Sunroof Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04538

Statistik för sidan