Utformning av marknadserbjudande och IP Strategi för SunRoof

Diarienummer 2018-04538
Koordinator Sunroof Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Identifiera marknadens behov och konkurrens utifrån SUNROOFs produkt inom integrerade solceller i tak och fasader i syfte att nisha produkten till de bäst lämpade målgrupperna. Förstå marknadens drivkrafter, hinder och förväntningar när man ska införa en ny produkt på marknaden. Utarbeta en IP-strategi i syfte att trygga sitt varumärke och identifiera andra immateriella tillgångar som kan stärka SUNROOFs konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

SUNROOF kan nischa sig mot rätt målgrupper och skapas effektiva erbjudande mot dessa marknader. Effekterna kommer vara att SUNROOFs sälj och marknads aktiviteter kommer vara riktade till rätt målgrupp och erbjudanden till dessa som är i led med deras drivkrafter, incitamenten och intresse. SUNROOF kommer via IP-strategin att stärka sin konkurrenskraft nationellt och internationellt och trygga sitt varumärke.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1. Utvärdering av nischade målgrupper Del 2. Utformning av IP strategi Del 3. Erbjudande till marknaden

Externa länkar

Sunroofs hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.