Utformning av marknadserbjudande och IP Strategi för SunRoof

Diarienummer 2018-04538
Koordinator Sunroof Sverige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018