Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utformandet en IP-strategi för ett innovativt stamcellsbolag.

Diarienummer
Koordinator NEXTCELL PHARMA AB - Karolinska Institutet Science Park
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att skapa och definiera en IP-strategi. Vi har gjort det genom att först analysera den aktuella situationen och sedan skriva rekommendationer om hur vi kan förbättra denna situation. Dessutom har vi kunnat skapa en långsiktig praktisk IP-strategi som vi kommer att implementera i våra dagliga processer.

Resultat och förväntade effekter

De konkreta resultaten skrivs i ett IP-strategi dokument. Detta dokument är en analys av vår nuvarande situation, med rekommendationer för förbättring och ett vägledningsdokument med rekommendationer för att hantera vår IP-strategi i framtiden. Generellt kan vi säga att detta projekt nu gör det möjligt för oss att bättre hantera alla IP-relaterade frågor.

Upplägg och genomförande

Implementeringen sker i princip omedelbart, efter att vi fått rekommendationerna och strategiinstruktionerna, är vi nu i färd med att bygga in detta i våra företags processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04952

Statistik för sidan