Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utbyte mellan akademi och industri inom läkemedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Bidrag från Vinnova 152 114 kronor
Projektets löptid juni 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att genom individrörlighet skapa ett utbyte av kunskap och metoder inom läkemedelsutveckling mellan forskare vid Uppsala universitet och AstraZeneca Gothenburg. Specifika mål med projektet var att skapa och underhålla kontakt mellan akademi och industri, utbyte av kunskap och datorbaserade metoder inom läkemedelsutveckling, samt publicering av minst en samförfattad vetenskaplig artikel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av forskningen i två separata delprojekt förväntas att under 2018 publiceras i samarbete mellan parterna. Projektet har stimulerat samarbete mellan projektparterna vilket kommer att fortsätta även efter projektets slut i form av två olika projekt rörande utveckling av prediktiva modeller för selektivitet i kemiska reaktioner inom läkemedelsforskning. Kunskap och metoder som använts under projektet har överförts till akademisk parts heminstitution och implementerats i forskning och grundutbildning.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts vid AstraZeneca Gothenburg där den akademiska parten har spenderat totalt tolv arbetsveckor under en period av 18 månader. Forskningsaktiviteten fördelades i två delprojekt med olika forskargrupper för att öka kontaktytan. Projektaktiviteterna har inkluderat generering av data, utveckling av modell, analys och validering. I båda delprojektet har arbetet utförts i samarbete mellan parterna och medfört god kontakt och utbyte av kunskap och metoder inom läkemedelsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-02110

Statistik för sidan