Utbildning av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR)

Diarienummer
Koordinator Spinckel Invest AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektets mal och syfte ar att bistå hissbranschen ökad kvalitet, och därmed säkerhet, i utbildningen av oprovade och erfarna hiss-tekniker genom ett e-lärandeprogram som baseras på virtual reality (VR).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att en prototyp VR-applikation - en virtuell miljö med design och funktionalitet - över ett hisschakt har utvecklats där de inledande momenten av ett servicebesök utförs i en stegvis process. Utvecklad prototyp VR-applikation skapar grunden till vidareutveckling mot kommersialiserbar VR-applikation för hissbranschen.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande möjliggjordes av en projektgrupp med kompetens inom bl.a. utbildning av hisstekniker och utveckling av VR-teknik. Prototyp VR-applikationen har presenterats inför studerande hisstekniker samt inför branschfolk, följt av mycket positiv feedback. Ytterligare presentation av prototyp inför hissbranschen kommer att ske inom kort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2017-02499

Statistik för sidan