Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UT-SÖK - utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga

Diarienummer
Koordinator Karlstads kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Att ge utrymmet för att driva både utveckling och innovationskraften hos medarbetarna bör komma uppifrån och ner medan de mest innovativa och utvecklande förslagen kommer nedifrån medarbetaren och uppåt i organisationen. Genom att ha en arbetsgrupp som aktivt jobbar med att driva utvecklingen framåt tillsammans med verksamheten, kan man synliggöra befintliga problem som behöver lösas, sprida goda idéer och lösningar samt ge utrymme och ett forum där innovationskraften kan flöda för att sedan slussas ut i verksamheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtidigt som idéslussprojektet blev beviljat påbörjades även ett annat projekt med kommunen som partner där en testbädd skulle tas fram. I det projektet framkom tidigt behovet att fram en modell för att skapa, lyfta och implementera innovationer inom offentlig verksamhet. Då projekten blev allt mer lika varandra har vi beslutat att invänta resultaten av det projektet innan vi ser till behovet att fortsätta arbetet med en idésluss.

Upplägg och genomförande

Det upplägg som gjordes vid början har under projektets gång behövt modifierats och senareläggas då vår projektledare blev sjuk och senare långtidssjukskriven. Även ett annat projekt som drivits inom kommunen påverkade planeringen då samma resurser blivit uppbokade på liknande workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04526

Statistik för sidan