Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urban Oasis: Skapa ett decentraliserat nätverk av MegaFarms

Diarienummer
Koordinator Urban Oasis AB
Bidrag från Vinnova 298 150 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att skapa en prototyp av ett ledningsverktyg för att bedriva jordbruk som skulle testas i vår pilotgård och lanseras i vår MegaFarm i kundanläggningar som kommer att leverera 50% högre avkastning, maximera vitamininnehållet och minska kostnaderna. Vi har framgångsrikt skapat en prototyp av ett ledningsverktyg för inomhusodling testat den i vår pilotgård och kommer att lansera den i kundanläggningar under 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår plattform har gjort det möjligt för oss att leverera 90% högre avkastning och samtidigt minska driftskostnaderna för en jordbruksanläggning. Plattformen och sensorerna ger en reglerad jordbruksmiljö där klimatet kontinuerligt justeras baserat på insamlade data, vilket ger högre avkastning. Samtidigt har användning av plattformen sänkt tidsåtgången för underhåll samt driftskostnader och skapat tid för andra prioriteringar. Resultatet är ökad lönsamhet och ett högre värde för kunderna.

Upplägg och genomförande

Projektets utformning ledde till ett effektivt genomförande. Det resulterade i att WP1 delades plattformsutvecklingen upp i tre steg: (1) övervakning och presentation av klimat; (2) automatisering av parametrar via ett självlärande AI-system; och (3) uppkoppling av gårdar samt utveckling av fakturerings- och rapporteringssystem. I detta projekt har vi implementerat steg 1. Testerna på pilotanläggningen (WP 3) gjorde det möjligt för oss att övervinna vissa utmaningar och vi är nu redo att lansera plattformen hos en kund, efter att ha uppfyllt projektmålen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00555

Statistik för sidan