UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 15 999 997 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02663

Statistik för sidan