UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Diarienummer 2005-02663
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 15 999 997 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ucfb.se