UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 15 999 997 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 mars 2021

Diarienummer 2005-02663

Statistik för sidan