UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Funding from Vinnova SEK 15 999 997
Project duration October 2006 - December 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-02663

Page statistics