Upptag och toxicitet av nya fluorescerande polysackarider i celler och biomaterial

Diarienummer 2017-01499
Koordinator TDB CONSULTANCY AKTIEBOLAG - TdB Consultancy AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility for innovation