Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics Phase 4

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med den avslutande etappen av Uppsala Berzelii Centrum har varit att kunna nyttiggöra resultat från de tidigare etapperna och förbereda en övergång av pågående forskningsprojekt till andra utlysningar eller miljöer. Målsättningen har varit att ett flertal kommersialiseringsprojekt skall kunna genomföras under den fjärde etappen, och att finna lämpliga utlysningar eller forskningsmiljöer för forskningsprojekt med stor potential men som behöver längre tid för att kunna genomföras. Båda dessa målen har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra kommersialsieringsprojekt har genomförts av företagen BioArctic Neuroscience AB, Olink Proteomics AB, M Dialysis AB, samt Molecular Fingerprint AB. Utfallet har varit lyckat i samtliga dessa, och förväntade effekter är att dessa projekt skall kunna leda till nya produkter, förbereda licensiering av IP-skyddade resultat och underlätta för klinisk användning. Pågående forskningsprojekt med stor potential har erhållit stöd från bl.a. VINNOVAs utlysning för biologiska läkemedel och det strategiska programmet Medtech4Health. Förväntad effekt är högre TRL-nivå.

Upplägg och genomförande

Styrelsen har ansvarat för framtagande av kriterier inför centrumets kommersialiseringsutlysning, från vilken samtliga externa parter kunnat ansöka om stöd. Genomförandet har skett i samverkan mellan sökta parter och centrumledningen, med rekommendation från styrelsen till VINNOVA om vilka projekt som bör finansieras. Denna modell har visat sig vara effektiv och möjliggjort ett flertal genomförda kommersialiseringsprojekt. Centrumledningen har också informerat forskningsledarna inom centrumet om andra utlysningar vilket lett till att flera projekt kunnat förlängas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04498

Statistik för sidan