Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics Phase 4

Diarienummer 2016-04498
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med fjärde och sista etappen av Uppsala Berzelii Centrum är att ytterligare konsolidera verksamheten och nyttiggöra forskningsresultat. Målsättningen är att ta fram en eller flera nya produkter kopplat mot neurodiagnostik samt att det skall finnas förbättrade möjligheter till kliniska forskningsverktyg inom neurotrauma och kronisk smärta.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av samverkan inom centrumet är att kliniskt verksam personal får god kännedom om nya tekniska innovationer, och möjlighet att anpassa dessa för relevanta behov inom sjukvården. Ett resultat av detta samarbete är att centrumet utvecklar ett flertal forskningsverktyg som i nästa skede valideras på större patientmaterial för att kunna användas kliniskt inom bl.a. neurotrauma och kronisk smärta.

Planerat upplägg och genomförande

Centrumet har tidigare varit uppdelat inom tre tematiska områden - Alzheimers sjukdom, kronisk smärta och explorativ forskning. Under etapperna 3 och 4 har nu dessa områden slagits samman och det har skett en konsolidering av projektbasen. Detta har lett till synergier mellan projekten, bl.a. genom nyttjande av patientprover från biobankerna och delade resurser av bioinformatiktjänster. Flera projekt har också gått in i en valideringsfas och för några av de med med högre TRL-nivå har nyttiggörande påbörjats via kommersialiseringsmedel.

Externa länkar

www.berzelii.uu.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.