Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 22 749 999 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat