Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Reference number 2005-02735
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 22 749 999
Project duration October 2006 - December 2009
Status Completed