Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppgradering biomassa till ett multifunktionellt luftfilter

Diarienummer
Koordinator Racoon Miljöfilter AB
Bidrag från Vinnova 499 500 kronor
Projektets löptid november 2021 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Vi verifierade hypotesen att den typen av material kan fungera bra som ett filter och lyckligt testas i driftmiljö, vilket flyttade Technology Readiness Level från 2 till 4. En god kompatibilitet mellan detta biobaserade material och Racoon specialbeläggning erhölls vilket ökar betydligt marknaden potential och flytta Market Readiness Level från 1 till 2. Även om vi inte utförde en hållbarhetsanalys kommer det enkla faktumet att vi lyckades ersätta filtrets petroleumbaserade material med biomassa höjs Sustainability Readiness Level över 1.

Resultat och förväntade effekter

Konceptmässigt visade vi att det är möjligt att använda restprodukter och kombinera med specialbeläggningen från Racoon kan man göra en ny hållbar produkt som kan sticka ut bland konkurrenterna som ett högvärdigt, multifunktionellt filter. Det slutliga målet, som sträcker sig utanför detta projekts räckvidd, är att etablera hållbara biobaserade luftfilter som inte bara kan användas i tuffa miljöer (gruvor) utan även i hem och offentliga anläggningar. Sådana produkter finns inte idag och vi tror att detta skulle vara mycket attraktiv på marknaden.

Upplägg och genomförande

För att producera filtrets kropp utforskade vi flera biobaserade material som skulle vara lämpliga för en enkel skumningsprocess och bilda en porös struktur jämförbar med det befintliga polyuretansvampliknande materialet. De mest lovande resultaten erhölls genom att använda en kombination av två biobaserade material. Detta material karakteriserades med standardmetoder för filtermaterial och dess prestanda testades i riktiga hjullastarmaskiner och jämfördes med nuvarande luftfilter. Utöver det har vi satt ihop den framtida värdekedjan för att skala upp denna process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2022

Diarienummer 2021-03503

Statistik för sidan