Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Undersöka möjligheterna till en H2020 ansökning med ett starkt svenskt deltagande

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt ämnar vi skapa en konkurrenskraftig H2020-ansökan med fokus på att forska och tänka nytt, och utveckla och bidra med innovativa metoder, tjänster och produkter som gynnar malmgeologisk undersökning och prospektering. Målet är att skapa partnerskap och möjliggöra en ansökan som adresserar H2020-utlysningen inom utveckling och tillämpning av nya teknologier och innovation inom prospektering.

Resultat och förväntade effekter

En gedigen ansökan med en budget på 12 M€ och med 23 partners från 8 europeiska länder, lämnades in 4 september 2019. Det breda konsortiet förväntar sig ett positivt utfall och en uppstart av projektet UNITED 2020.

Upplägg och genomförande

För att åstadkomma en sådan här ansökan krävs ett brett konsortium som spänner över flertal ämnesgränser och företag. I projektet har därför en kärngrupp arbetat med beredningen av dokumentet, samt allt övrigt som krävs för att en inlämning kan ske inom utsatt tid till Kommissionen. Skrivandet av dokumentet har varvats med fysiska träffar (workshops, möten) för mer ingående diskussioner om forskningsfrågor och utmaningar, samt ett stort antal telefonmöten och oändligt (!) många email.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2018

Diarienummer 2018-04812

Statistik för sidan