Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ultra high strength and ultra clean steel for light weight fasteners

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-02831_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1025 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att: Utveckla och producera en ny generation av fästelement med ultrahög hållfasthet och med hög duktilitet. Minska vikt Reducera emissioner och skadliga utsläpp av växthusgaser. Optimera skruvförband för allmänna och avancerade applikationer. öka internationell konkurrenskraft öka kontakter mellan forskningsinstitut, komponenttillverkare och slutanvändare. Utbyta och förmedla kunskaper, information och teknologier Målet har uppfyllts genom utveckling av ny vikteffektiv skruvförbandsteknik av skruvar med hållfashetsnivå 1400 MPa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att kunna producera Ultra Höghållfasta Skruvar med hållfasthet 1400MPa och duktilitet min13%. Den nya tekniken för höghållfasta skruvar har potential att minska vikten i en personbil med ca 28kg vilket motsvarar en reduktion av CO2 utsläpp med 3g/km. Detta kan uppnås genom reducerade skruvdiametrar och längder samt genom innovativa lösningar för geometrier i komponenter anpassade för de nya skruvarna.

Upplägg och genomförande

Projketet har haft följande upplägg: * Utveckling av kallsmidesteknik för det nya materialet * Utveckling av värmebehandlingsteknik för det nya materialet * Karaktärisering av materialegenskaper speciellt vid förhöjd temperatur *Utveckling av skruvdragningsmetodik så att skruvarnas potential utnyttjas fullt ut. *Ta fram guidelines och tillämpa på applikationer. Samtliga moment har genomförts där alla deltagarorganisationer bidragit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02831

Statistik för sidan