UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 727 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektet föreslår användning av ultrahögpresterande betong (UHPC) för underhåll, reparation och förstärkning av skadade betongkonstruktioner som en långsiktigt och hållbart alternativ till konventionella reparationsmaterialer. Projektet skall undersöka möjligheten att använda UHPC för att gjuta mantlar runt skadade element genom att använda vanliga formar och konventionella produktionsmetoder. Syftet är att ingen ytterligare förstärkning installeras genom att utnyttja den mycket höga draghållfastheten hos fiberförstärkt UHPC.

Förväntade effekter och resultat

Tekniken kommer ge entreprenörer möjligheten att reparera allvarligt försämrade betongelement med enkla och beprövade betongproduktionsmetoder. Sådan lösningen kommer att vara kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar; skall bidra till förlängning av livslängden hos transportinfrastrukturen samt förhindra frekventa och dyra underhållsarbeten. Snabb hållfasthetsutveckling och inga ytterligare åtgärder som vibrationer, värmebehandling eller ytfinish möjliggör snabba reparationer och därmed minimerar trafikstörningar och tillhörande kostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Kompatibiliteten och den långsiktiga hållbarheten hos UHPC skall studeras i detalj med hjälp av experimentella metoder och kommer att kompletteras med analytisk och numerisk modellering för att ge förenklade konstruktionsverktyg för applicering av själva tekniken. Bedömningsmetoder, såsom LCA och LCC, marknadsanalys, kunskapsspridning och utnyttjande av resultaten, kommer att tillämpas för att bedöma miljöpåverkan, kostnadseffektiviteten samt för att maximera projektets effekter inom industrin vid implementeringen av den nyutvecklade underhållsmetoden UHPC.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2020

Diarienummer 2016-03301

Statistik för sidan