Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 727 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål har vara att utveckla en UHPC med reducerad cementhalt för användning vid reparation och förstärkning som ett beständigt alternativ för reparation av armerade betongkonstruktioner inom infrastrukturen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet utvecklade en beständig UHPC med reducerad cement halt som kan användas med konventionella reperationsmetoder. Vid bra ytbehandling av gammal betong kan en bra vidhäftning erhållas. Vid ett mindre täktskit kan UHPC ha samma eller bättre beständighetsegenskaper en traditionell betong. Då UHPC har mindre behov av underhåll & reparation är det ett intressant alternativ.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en state-of-the-art samling av UHPC och reparations regler, standarder och utförande. Sedan började materialutveckling för att reducera cementhalten med bibehållna förutbestämda egenskaper i färskt och hårt tillstånd. Sedan testades de utvecklade UHPC förmaterialegenskaper och som pågjutningsmaterial. Därefter utfördes storskaliga tester för reparation av en pelare i labb. Sist utfördes LCA & LCC analys. Under hela projektets gång har diverse presentationer av projektet skett.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2020

Diarienummer 2016-03301

Statistik för sidan