Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UCLA GAP 2017

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 485 950 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att finansiera svenska deltagare i UCLAs Global Access Program (GAP). Målet är att deltagande företag via studenter på UCLA får en rekommendation (go eller no-go) kring etablering samt etableringsplan för vald marknad, i de allra flesta fall USA. Programmet har pågått juli 2017-dec 2017. I årets program deltog 13 svenska företag. Programmet är genomfört och samtliga deltagare har fått en rapport. Två deltagare är missnöjda med genomfört arbete. Övriga är nöjda eller mycket nöjda och påbörjar etablering alternativt avvaktar enligt rekommendation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Deltagande företag har erhållit en go eller no-go rekommendation samt förslag till strategi. Nio deltagare har rekommenderat att gå vidare med etablering, fyra rekommenderas att avvakta eller avstå. De nio som rekommenderats etablering påbörjar nu arbetet i olika takt. Då rapporten presenterades i december är det ännu tidigt att se några större konkreta resultat.

Upplägg och genomförande

Studenter som deltar i UCLAs GAPprogram har under juli-december 2017 genomfört marknadsresearch utifrån överenskomna hypoteser. En slutrapport levererades i december. Den presenterades för deltagarna i december och diskuteras/utvärderades även av en extern panel av experter från respektive bransch.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2017

Diarienummer 2017-02896

Statistik för sidan