Tydliga kollektivtrafiksystem - tilläggsanslag

Diarienummer 2007-02025
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 455 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - november 2008
Status Avslutat