Tydliga kollektivtrafiksystem - tilläggsanslag

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 455 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - november 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02025

Statistik för sidan