Easy to use public transport

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 455 000
Project duration July 2007 - November 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02025

Page statistics