Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tunna flexibla ljusplattor med integrerat tryckt batteri, tillverkat med rulle-till-rulle teknologi

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 14 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

LunaLEC deltog i matchmaking session i NanJing, för att knyta kontakter med nya kinesiska leverantörer och kunder. Vi lyckades exponera oss mot ett antal aktörer som vi inte fått kontakt med tidigare, och inte fått kontakt med om vi inte befunnit oss på plats.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått kontakt med en ny potentiell leverantör av ett mycket viktigt insatsmedel, som kan sänka våra kostnader betydligt. Vi har fått kontakt med en potentiell kund, med kvalificerat intresse av vår produkt. Därutöver fick vi kontakt med ett ytterligare antal intressenter, men kvaliteten på dessa kontakter återstår att verifiera. Vi förväntar oss att detta kommer att leda till att vi inleder test med kinesiska material under 19Q1 och att vi kommer att få våra första beställningar från Kina under 19Q2.

Upplägg och genomförande

Vinnova koordinerade den svenska delegationen till CITTC, China Jiangsu Conference for International Technology Transfer och Commercialization. Detta innebar att LunaLEC kunde begära partneringmöten med lokala kinesiska bolag intresserade av att starta teknologiutbyte med svenska företag. Det var mycket knapphändig information om de kinesiska bolagen, men vi kunde identifiera ett antal potentiella samarbetspartners. Vi fick också möjlighet att göra en presentation för intresserade parter, vilket innebar ytterligare exponering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03273

Statistik för sidan