TRYM: Lita på dina mätvärden!

Diarienummer 2018-02437
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 176 888 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta