TRYM: Lita på dina mätvärden!

Diarienummer 2018-02437
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 176 888 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

I projektet TRYM: Lita på dina mätvärden!, kommer Mälardalens högskola att sammansluta med TTTech Computertechnik AG i Österrike som är EU-ledande för kritisk mjukvaruutveckling för att identifiera bäst utförande av design, utveckling och verifiering av mjukvara för cyberfysiska system. TRYM kommer att studera processen som appliceras för integration av mjukvara utvecklat för tredjepartsutvecklare, speciellt Components Off-The-Shelf (COTS) och föreslå mätvärden och bäst utförande för att garantera säkerhet och tillförlitliga mjukvaruprodukter.

Förväntade effekter och resultat

En rätt utförd integration av COTS med säkerhetskritisk mjukvara kan minska kostnaden av att anpassa nya funktioner till inbyggda system samt öka innovationstakten i domäner så som fordon, transportation och tillverkning vilket bidrar till en ökad konkurrenskraft hos den svenska industrin. TRYM kommer att producera 1) En katalog av verifierbara designmönster som kan integreras med certifiering för säkerhetsprocesser, 2) En forskningsguide för svensk mjukvaruindustri som inriktar sig på säkerhetskritiska system. Spridning kommer att annordnas (industrin och akademin).

Planerat upplägg och genomförande

Startdatumet är 2018-09-15. TRYM har en varaktighet på 3 månader, spritt över totalt 5 månader, enligt schemat nedan: Sep 15-30 WP1. Projektstart. Uppgifter: T1.1: Definiering av datahanteringsplan. T1.2 Definiering av etikplan. Okt 1-31 WP2. Studera implementation. Uppgifter: T2.1: Studera kommunikation av gränssnitt och analys av mätvärden. T2.2: Utarbetande av designmönsterkatalogen. Dec 1-21 + Jan 16-31 WP2 (forts.) T2.3: Analys av "UN-TRUST" och andra risker. Definiering av motådgärder och bäst utförande. T2.4: Utarbetande av fortsättningsplan.

Externa länkar

Project page in the IDT Embedded Systems website.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.