Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRYM: Lita på dina mätvärden!

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 176 888 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet TRRYM har MDH i samarbete med TTTech undersökt ”best practice” för design och verifiering av mjukvara för kritiska tillämpningar, med särskilt fokus på självkörande fordon.. Det resulterande konceptet är baserat på TTTechs Im-Car Computing Platform (ICCP) som implementerar ett Cloud/Fog-koncept.

Långsiktiga effekter som förväntas

TRYM resulterade i en studie av Fog-konceptets begränsningarna i pålitlighet, tillsammans med en design och formell verifiering av ett feltolerant protokoll för autonoma vägtåg av lastbilar. Studien har presenterats i två workshop-publikationer och planen är att publicera vägtågs-protokollet i en tidskrift. Studien visar att cloud-inspirerade plattformar, såsom ICCP, uppfyller de bandbreddskrav som självkörande fordon har, även om vi identifierade ett antal begränsningar som måste adresseras, såsom feldiagnostisering och feltolerans.

Upplägg och genomförande

TRYM implementerades under perioden aug 2018 till jan 2019 via ett antal besök hos TTTech, Wien och perioder av enskilt arbete vid MDH. Under besöken hölls ett antal möten och mindre seminarier med forskare vid TTTech, under vilka den nya datorplattformen diskuterades. TRYM gav värdefulla synergier med EU-projekten RetNet, FORA och CPOSwarm, som också fokuserar på realtidsplattformar för självkörande fordon. Jämfört med dessa projekt, har TRYM ett tydligare fokus på pålitlighet, särskilt feltolerans och formell verifiering, och har därmed bidragit med kompletterande resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02437

Statistik för sidan