Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trygga - Alla dina försäkringar i mobilen

Diarienummer
Koordinator VALUEFLOW NORDICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet med fas 1 av projektet var att skapa grundläggande förståelse för försäkringsmarknaden, regulatoriska förutsättningar och affärsmodeller. Projektet syftade även till att utveckla en proof-of-concept / beta version. Projektet har levererat i linje med utsatt syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en god förståelse för marknaden och regulatoriska förutsättningar samt grundläggande affärsmodeller i branschen. Det har även resulterat i en ´proof-of-concept´ / beta version som kommer att lanseras på den svenska marknaden.

Upplägg och genomförande

Fas 1 av projektet genomfördes framgångsrikt och enligt projektplan genom arbete i fyra delmoment: 1) Marknadsanalys, 2) Detaljering av affärsmodell, 3) Utredning av regulatoriska förutsättningar och 4) Utveckling av en beta version.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00281

Statistik för sidan