Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TrollDental additiv tillverkning

Diarienummer
Koordinator TrollDental Sweden AB - TROLLHÄTTEPLAST AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 114 807 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Dental röntgen används i förebyggande syfte för att t.ex. upptäcka karies. Sensorhållare för denna procedur ska vara anpassade för att underlätta proceduren genom att erbjuda hög patientkomfort och exakt positionering. Vid trauman eller specialfall är förutsättningen att placera sensorn korrekt är oftast inte optimal. Därav kommer många önskemål om specialanpassade sensorhållare. Syfte var att med ökad kunskap om additiv tillverkning ha möjlighet att förverkliga framtagandet av specialanpassade produkter till dentalvården vilket medför förbättrat behandlingsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är en ökad kunskap om additiv tillverkning och egenskaperna hos produkter tillverkade genom additiv tillverkning. Framtagna prototyper har utvärderats och resultatet visar att det finns additiva tillverkningsmetoder och material som sannolikt kan vara användbara för de tilltänkta produkterna till dentalvården. Denna kunskap kommer att användas till att skapa ett produkt- och tillverkningskoncept för att möjliggöra framtagandet av specialanpassade produkter som kan ge förbättrade behandlingsresultat inom dentalvården.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med RISE och ett antal leverantörer av teknologi och material. En kravspecifikation fastställdes och marknaden inventerades gällande tillgängliga produktionsmetoder och material. De olika tillverkningsmetoderna och materialen analyserades och förutsättningarna att uppfylla ställda krav på produkten bedömdes. Några kombinationer av produktionsmetoder och material bedömdes ha möjligheten att uppfylla kraven. Prototyper togs fram med de valda metoderna och materialen och dessa prototyper har genom praktiska tester utvärderats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2018

Diarienummer 2018-03076

Statistik för sidan