Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon - Utryckningsfordon

Diarienummer 2017-01985
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - 61921 Connected Car IT Services Development
Bidrag från Vinnova 4 374 100 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång 2015-07107-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att förbättra det så kallade "AD Advice" till autonoma fordon genom att använda information om brandkår och ambulansers utryckningsvägar. Projektet är en förlängning av AD Aware Traffic Control plattformens funktionalitet för fler situationer Målet är att bygga ett "end-to-end" flöde med information från OEMs och SOS Alarm genom AD Aware Traffic Control plattformens infrastruktur. Att demonstrera förbättrad AD Advice funktionalitet och även utforma en rapport på social impact, möjligheter, risker och rekommendationer för framtida arbete.

Förväntade effekter och resultat

Att tillhandahålla snabbare och säkrare trafiksituationer för utryckningsfordon där de flesta om inte alla fordon är autonoma. Projektet är applicerbart på mer än autonoma fordon och kan vara ett sätt att informera förare av uppkopplade fordon att skapa fri väg för utryckningsfordon (som ett komplement till sirener och blåljus).

Planerat upplägg och genomförande

Projektstart: 1/9 2017 Demo av AD Aware Traffic Control function (WP 1, 2, 4): 1/7 2018 Rapport presentationer (WP 3, 5):1/12 2018 Projekt slut:15/12 2018 WP 1 Emergency Vehicles Information (Carmenta, SOS Alarm, Ericsson) WP 2 AD Advice/Central Traffic Control (Carmenta, SOS Alarm, Ericsson) WP 3 Improving Emergency Vehicles’ routes (Carmenta, SOS Alarm) WP 4 OEM Traffic Control (Volvo Cars) WP 5 Study of the effects on adding Emergency Vehicle Information to AD Aware Traffic Control (RISE Viktoria)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.