Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon - Utryckningsfordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - 61921 Connected Car IT Services Development
Bidrag från Vinnova 3 922 010 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att förbättra AD Advice till AD Fordon genom att använda ruttinformation för utryckningsfordon. Målet är att bygga en "end to end" flöde från SOS Alarm till Volvo Cars via AD Aware plattformen för att påvisa den förbättrade AD Advice funktionaliteten samt att göra en rapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet gjorde -En fungerade end to end lösning -En demo på Lindholmen för lösningen -En publik video om projektet -En rapport med resultat och effekter

Upplägg och genomförande

Projektet följde i stort den plan som gjordes i början på projektet. Den omfattade bland annat -Analysera nya ingående komponenter -Göra prototyper av lösningen -Sammanställa lösningen -Demonstrera löningen -Testa lösningen under en utvärderingsperiod -Skriva rapport Det visade sig att Carmenta behövde göra delar av det som SOS alarm trodde sig behöva göra initialt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juni 2017

Diarienummer 2017-01985

Statistik för sidan