ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot

Diarienummer 2015-03722
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet är att utveckla teknik för nära samarbete mellan människa och robot. Projektet är en fortsättning på ett liknande projekt och målet är att komma ett steg närmare en industriell installation. En testcell som byggts upp i Linköping ska köras av såväl montörer som forskare. Personsäkerheten ska utvärderas och anpassas till gällande standard.
Fortsatt forskning och utveckling blir det inom anpassning av tekniken till en kontinuerligt driven linje. Vidare kommer områdets utveckling internationellt att följas noga. Området är i mycket snabb utveckling och Sverige måste vara med.

Förväntade effekter och resultat

En uppdaterad robotsäkerhetsstandard kommer i december 2015. Med denna som grund går det att skapa celler för collaborative robotics även med stora robotar. Hur detta ska genomföras i praktiken avses visas inom ramen för projektet. Visningar av democellen i Linköping planeras för industrin. Detta kommer att göras i samarbete med Svenskt Monteringsforum för att nå ut brett i industrin. En första industriell cell kan förhoppningsvis installeras inom ramen för projektets löptid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i mindre delar. Den viktigaste är att slutföra installationen av den democell som byggt upp i Linköping och utvärdera den med hjälp av montörer från industrin. Utvärderingen kommer att ge värdefull kunskap om hur det är att arbeta collaborativt med en stor robot. Vidare kommer en del av en bil från Volvo Cars sättas på en line som kan röra sig 1,5 till 2 meter och i denna kommer vi kunna visa hur samarbetet människa robot fungerar när robotens rörelser ska synkroniseras med en line.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.