Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03722 sv.pdf (pdf, 306 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att bygga en demonstrationscell - så nära komersiell tillverkningsstandard som möjligt - för att identifiera praktiska, särskilt säkerhetsutmaningar när man designar, installerar och kör en cobotcell involverande en stor robot. Detta gjordes, och flera viktiga insikter har varit möjligt att rapportera till industrin och akademin i två "industriella shower" (där den senare var en installation med full industriproduktionsstandard) samt vid flera internationella konferenser. Detta bidrar sannolikt bidrar till en ökad implementeringshastighet av cobots inom bilindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga planerade leverabler har levererats, inklusive sex akademiska papers: - Fysisk demonstrationscell visande samarbetsinstallationer involverande stora robotar - Industriell utvärderingsmodell - Konceptuell modell för cobot business case analys - En licentiatuppsats och publikationer för doktorsavhandling - Tre studentprojekt och / eller exjobb Den planerade trendanalysen inom området har varit krävande att producera, eftersom det internationella cobotfältet har utvecklats mycket snabbt under projektets gång.

Upplägg och genomförande

Samverkan mellan projektparterna Scanias, AB Volvos och Volvo Cars expertis kring praktiska automations- och säkerhetslösningar, och Linköpings Universitets och Swereas expertis från forskningsfronten för samverkanslösningar, ledde till två demoinstallationer, varav en uppnådde full industriell produktionsstandard. Projektet konstaterade att det inte finns några "samverkande robotar", bara "robotar i samverkansapplikationer" och att installera stora robotar i samverkansinstallationer kräver en betydande resursinsats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-03722

Statistik för sidan