Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänsteinnovationer i vården med patienten i fokus

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Föreliggande projekt har som syfte: -att bidra till ökad kunskap om förutsättningarna för att framgångsrikt involvera patienter i utveckling av vårdens tjänsteinnovationer; -att bidra till ökad kunskap om hur de i projektet ingående vårdverksamheterna kan organiseras för att underlätta och stödja ett sådant utvecklingsarbete; -att bidra till utveckling och spridning av modeller för vårdens tjänsteinnovationer; samt -att leverera en idébank av utvärderade idéer som kan realiseras av deltagande organisationer

Långsiktiga effekter som förväntas

Konkret förväntas projektet ge följande effekter och resultat: -Utvecklade vårdtjänster i de deltagande verksamheterna -Generellt tillämpbar metodik för utveckling av vårdtjänster - En databas av idéer kring patientens problem och förbättringsförslag av vårdtjänster som kan nyttjas av andra vårdverksamheter. -Idéer för nya vårdtjänster som kan realiseras av utomstående. -Bidrar till att stärka patientrollen -Utvecklingsinriktad dagboksmetodik som vi bedömer är generaliserbar till andra verksamheter, såväl industri som offentlig sektor

Upplägg och genomförande

Projekt innehåller två viktiga komponenter: 1) insamling, analys och tolkning av patientinformation genom dagboksförfarande samt 2) att kommunicera patientinformation till ledning och personal. Forskningsmodellen bygger på att en forskningsprocess kopplas till den praktiska verksamhet och verk¬samhetsutvecklingsprocess som äger rum i de samver¬kande organi¬sationerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02879

Statistik för sidan