Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Tillståndsövervakning av axlar i krävande tillämpningar

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att undersöka en optisk fiber-sensorlösning som i kombination med digitaliseringsteknik kan övervaka axelbalansen i hårda miljöer. Den föreslagna lösningen uppfyller SKF:s krav på upplösning, hastighet, motståndskraft mot föroreningar, storlek och annat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en optisk fiberbaserad, low-coherence reflektor som kunde mäta obalanser från 5 µm till 2,5 mm. Så långt vi kunde testa är systemet robust mot föroreningar och kan förvärva data med en hastighet som är snabbare än 1 kHz. Systemet kan miniatyriseras för att vara bärbart och digitala datahanteringsmetoder kan också appliceras för att integrera med SKF-processstyrenheter. SKF var nöjd med denna lösning och ett fullskaligt projektförslag lämnades in till SIP PiiA med syfte att vidareutveckla denna sensor till en mer mogen nivå med SKF som produktägare.

Upplägg och genomförande

Först utförde vi en litteratur- och marknadsundersökning som identifierade de mest lovande lösningarna. Senare testade vi i laboratoriet en kommersiell sensor baserad på reflektometri och vi implementerade en kromatisk sensor och en low-coherence interferometer, allt baserat på optiska fibrer. Interferometern visade sig vara den bästa lösningen för denna applikation och vi gjörde experimentella tester som verifierade sitt maximala intervall, upplösning, hastighet och hysteres. Resultaten validerade metoden som lämplig för att förbättra SKF-processindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02772

Statistik för sidan